Main Page

From Semantic Wikibase demo wiki
Jump to navigation Jump to search

Welkom op deze semantische Wiki. Hier worden concepten uitgewerkt voor een informatieplatform, dat op semantische web technologie gebaseerd is.

Is dit een eerste kennismaking met de semantische web principes? Lees hier verder voor een uitleg hiervan.

Diagnostische Module


Switchboard in de edit source kan je met een tag een i aanmaken waarin je een verhelderende tekst kunt invoeren. Een hyperlink naar een pagina overzicht pagina's